Sibiu Dog Show 2024 Entry form

1Dog's information

* Only if applicable

2Owner(s) information

* Only if applicable

3Events information

4Documents

File type JPG or PDF 5MB maximum.

5Regulations

* Prin semnarea și transmiterea prezentei declar că accept valoarea taxei de înscriere și mă oblig să o achit cel mai târziu în ziua concursului chiar și în cazul în care câinele nu participă la concurs și voi respecta prevederile regulamentelor A.Ch.R şi FCI si hotararile organizatorului.!

* * Prin semnarea și transmiterea prezentei declar că accept valoarea taxei de înscriere și mă oblig să o achit cel mai târziu în ziua concursului chiar și în cazul în care câinele nu participă la concurs și voi respecta prevederile regulamentelor A.Ch.R şi FCI si hotararile organizatorului.!

* NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal Conform dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, referit în continuare drept “GDPR”, Asociația Chinologică Română, în calitate de operator, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, CIF 7 108760, telefon 021.314.37.63, email office@ach.ro, Asociația Chinologică Sibiu , în calitate de operator asociat,, / Asociația SAO Ciobanesc de Asia Centrala , în calitate de operator asociat, Aldahirus S.R.L., în calitate de persoană imputernicită a operatorului asociat Aldahirus S.R.L., în calitate de persoană imputernicită a operatorului asociat A.Ch.R., cu sediul în Timișoara, Timiș, str. Uranus nr. 21, bl. 82, sc. B, apt. 9, CUI 17025107, J35/3702/2004, telefon: 0733.812.751, email: sorin@aldahirus.ro, și Niculescu I. Daniela P.F.A., în calitate de persoana împuternicită a operatorului asociat A.Ch.R., cu sediul în Pantelimon, Ilfov, Intr. Sf, Gheorghe nr.4, CIF 33682753, F23/967/2014, telefon: 0745.033.264, email: adistoicoviciu@gmail.com, vă informează că în incinta spațiului expozițional se efectuează fotografii și înregistrări video, prin care pot fi captate imaginile dumneavoastră și ale minorilor pe care îi reprezentați și care vă insoțesc, fară a se proceda la identificarea persoanelor care apar în fotografii și inregistrările video. Scopul prelucrării datelor personale, constând în imaginile mai sus amintite, este cel de reclamă, marketing și publicitate a produselor și serviciilor oferite și a evenimentelor organizate de către operator, precum și de promovare a mișcării chinologice. Temeiul juridic al prelucrării datelor personale îl constituie consimțământul dumnevoastră, manifestat explicit prin acțiunea de pătrundere în incinta spațiului competițional, conform dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. A din GDPR. În cazul în care NU doriți ca imaginile dumneavoastră și ale minorilor pe care îi reprezentați și care vă însoțesc să fie prelucrate, vă rugăm să NU pătrundeți în incinta spațiului expozițional, căci refuzul dumneavoastră de a permite prelucrarea imaginilor are drept consecință refuzul operatorului de a vă permite accesul în incinta spațiului expozițional. Pe de altă parte, pătrunderea dumneavoastră în incinta spațiului expozițional constituie o acțiune explicită de acord ca datele personale constând în imaginile dumneavoastră și ale minorilor pe care îi reprezentați și care vă însoțesc, să fie prelucrate în scopul declarat mai sus. Datele personale prelucrate urmează a fi dezvaluite publicului larg, în scopul declarat, prin publicare/afișare pe site-urile de internet ale acestora, www.ach.ro și www achsibiu.ro. Regulamentul Expozițiilor AChR Pagina 4 din 19 Prelucrarea datelor personale se va face pe toată perioada necesară realizării scopului de mai sus, respectiv pe toata durata de existență a operatorului. Conform GDPR, beneficiați de: (i) dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, (ii) dreptul de acces la datele prelucrate, (iii) dreptul la rectificarea, ștergerea și portabilitatea datelor, (iv) dreptul de restricționare a prelucrării, (v) dreptul de a vă opune prelucrării, (vi) dreptului de a nu fi supus unei decizii individuale, iar pentru exercitarea acestor drepturi vă invităm sa vă adresați în scris reprezentantului cu protecția datelor, domnul Lucian Băgia, pe adresa de poștă electronică lucian.bagia@bagia.ro Aveți, de asemenea, dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere a datelor cu caracter personal și instanțelor judecătorești în orice chestiune legată de prelucrarea datelor furnizate.”

Potrivit prevederilor art. IV alin. 12 din Regulamentul A.Ch.R. pentru competitii canine, NU este permisa inscrierea, intrarea in spatiul competitional si participarea la competitiile canine a cainilor care prezinta coada si/sau urechile cupate in alte scopuri decat cele curative.
Dovada cuparii cozii si/sau a urechilor in scopuri curative o constituie mentiunea/mentiunile in acest sens, semnatura si parafa medicului veterinar care a efectuat interventia chirurgicala de cupare trecute in carnetul de sanatate sau in pasaportul cainelui.
Va rugam sa va asigurati ca veti avea asupra Dvs. carnetele de sanatate sau pasapoartele cainilor aflati in aceasta situatie, pentru a vi se putea permite accesul si participarea la competitiile canine!


All fields marked with * are mandatory

Sign In